Privacy & Cookies

Privacy- en cookieverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

(Potentiële )klant/Relatie
Bent u een (potentiële) klant of relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Ook kunt u denken aan bijvoorbeeld het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

(Potentiële) leverancier/opdrachtnemer
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Het is gebruikelijk dat uw persoonsgegevens uiterlijk twintig jaar na het laatste contact verwijderd worden.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens (ons klantencontact) moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Verder maken wij gebruik van een interne serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Geen klant/Potentiële klant
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent of indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden. Is het gebruikelijk dat wij voor toekomstig contact uw persoonsgegevens uiterlijk twintig jaar bewaren.

Klant
Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan is het gebruikelijk dat wij uw persoonsgegevens maximaal voor de duur van twintig jaar bewaard worden na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt, niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Voor het uitoefenen van uw rechten, meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Indien er bij Drabo Hardenberg B.V. een verzoek komt van een betrokkene tot uitoefening van één van zijn/haar rechten wordt hier binnen één maand gehoor aan gegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens – Website
Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding (SSL-certificaat), waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert via onze website.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Dit wordt gedaan om gebruik van onze website eenvoudig te maken. 

Adresgegevens

___________________________________

Drabo Hardenberg B.V
Energieweg 13-15
0523 26 39 39
7772 TV Hardenberg

Telefoon

0523 26 39 13

E-mail

info@drabo.nl

Machinefabriek Drabo

____________________________

Contact

Over ons

Vacatures

Nieuws

Neem contact op